Litvínov

lokalita: Mostecko,
http://www.litvinov.cz

Litvínov

Autor: Město Litvínov

toto třicetitisícové město se rozprostírá na jižním úpatí mostecké části Krušných hor. První zmínka o Litvínovu pochází z roku 1352. K významným změnám dochází v době, kdy Litvínov vlastní rod Valdštejnů, tedy od roku 1642. Za jejich spravování, které trvalo několik století, vznikla roku 1715 první manufaktura na výrobu sukna. V následujících letech se textilní výroba stává významným průmyslovým odvětvím této oblasti. V roce 1852 byl Litvínov povýšen na město. Počátkem 19. století proniká do Litvínova hračkářská výroba. A ještě v témže století se prudce rozvíjí těžba hnědého uhlí, která se záhy stává dominantní. Události 2. světové války hluboce zasáhly do života města a blízkého okolí. V Záluží byl roku 1939 založen rozsáhlý chemický závod na výrobu syntetického benzínu zpracováním uhlí.

Rafinérsko-petrochemické závody přešly v roce 1972 na zpracování ropy a patří k významným českým průmyslovým výrobcům dodnes. Vzpomínkou ke 100. výročí založení manufaktury na výrobu sukna je obelisk, který nechal v roce 1815 postavit František Adam z Valdštejna. Vlněná sukna a pletené zboží vzbuzovala zájem celé Evropy až do první třetiny 19. století. Obelisk se nachází ve středu města. Zajímavou stavbou vystavěnou v barokním slohu roku 1769 za Emanuela Filiberta z Valdštejna je stará radnice. V současné době je ve zrekonstruovaných prostorách zřízena prodejna knih, galerie a restaurace.
Stavebně nejstarší památku významnou dominantu města představuje raně barokní kostel sv. archanděla Michaela, postavený v letech 1685-1694 podle projektu slavného barokního stavitele J. B. Matheye. Voigtovy sady sousedí se zadním traktem kostela. Ve volné přírodě jsou rozmístěny barokní plastiky. Některé pocházejí z dílny Matyáše Brauna, např. socha Herkula, zvaného Samson, nebo sousoší Nejsvětější Trojice a sousoší sv. Jiří. Nedaleko náměstí stojí Valdštejnský zámek, který je druhou nejstarší stavbou města Litvínova. Do dnešní podoby jej nechal přestavět z bývalého panského domu František Josef Jiří Valdštejn v letech 1732 až 1743. Na realizaci se podílel František Maxmilián Kaňka. Čelní křídlo zámku je obrácené do rozlehlého zámeckého parku, který je využíván k významným městským akcím. V současné době je v budově zámku pracoviště Oblastního muzea v Mostě.
Téměř na zelené louce se náchází Valdštejnská kaple. Nechala ji vybudovat Karolina z Valdštejna v roce 1825 nad hrobkou Františka Adama z Valdštejna. Oba manželé byli tímto krajem okouzleni, a proto se rozhodli zůstat zde i po své smrti. Stavbu navrhoval a v klasicistním slohu vyzdobil drážďanský sochař Franz Johann Pettrich.

Nalezená informační centra

Turistické informační centrum Litvínov

adresa Zámek Valdštejnů, Mostecká 1, 436 01 Litvínov
telefon +420 702 122 598
email info-litvinov@seznam.cz
web https://www.mulitvinov.cz/turistika/?p1=97806
#krusnehory #erzgebirge #oremountains #krusnohorci #kamnavylet #tipynavylet #navylet #vylet #zazitky #lesy #dolesa #priroda #doprirody #jecozazit #honemven #navylete #aznahoru #nahory #horyaprirodaKontakt na autora webu

Krušnohorské jeřabinyhttps://www.krusnohorci.cz
krusnohorcizavinacgmail.com